Ανακομιδή των ιερών λειψάνων

του αγίου ιερομάρτυρος Ιγνατίου του Θεοφόρου

29η Ιανουαρίου

Η γιορτή της μνήμης του είναι στις 20 Δεκεμβρίου. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για τη σημερινή γιορτή της ανακομιδής των λειψάνων του αγίου Ιγνατίου από τη Ρώμη στην Αντιόχεια, είπε: «Ο Ιγνάτιος έτρεξε προς το θάνατο με τόσο μεγάλη προθυμία, με όση φυσικό ήταν να τρέχει εκείνος που καλείται στα ουράνια ανάκτορα. Δίδασκε έτσι σε όλους που τον παρακολουθούσαν, να περιφρονούν την παρούσα ζωή, να επιθυμούν τα μέλλοντα, ν’ αποβλέπουν στον ουρανό και να μη δίνουν σημασία στα κακά της παρούσας ζωής. Τέτοιοι είναι εκείνοι που είναι ερωτευμένοι, ό,τι κι αν πάσχουν υπέρ εκείνων που αγαπούν, το δέχονται με ευχαρίστηση. Το ίδιο συνέβη και μ’ αυτόν. Έσπευδε να μιμηθεί τους Αποστόλους όχι μόνο στο θάνατο, αλλά και στην προθυμία, γι’ αυτό έλεγε: «θα ωφεληθώ από τα θηρία». Και θεωρούσε τα στόματα αυτών πιο ήμερα από τη γλώσσα του τυράννου. Και πολύ σωστά, διότι εκείνη τον καλούσε στη γέεννα, ενώ τα στόματα των θηρίων τον έστελναν στη Βασιλεία των Ουρανών.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’

Καὶ τρόπων μέτοχος, καὶ θρόνων διάδοχος, τῶν Ἀποστόλων γενόμενος, τὴν πρᾶξιν εὗρες θεόπνευστε, εἰς θεωρίας ἐπίβασιν∙ διὰ τοῦτο τὸν λόγον τῆς ἀληθείας ὀρθοτομῶν, καὶ τῇ πίστει ἐνήθλησας μέχρις αἵματος, ἰερομάρτυς Ἰγνάτιε. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.