Η αγία μάρτυς Θεοδότη

29η Ιουλίου

Η αγία Θεοδότη καταγόταν από τη Νίκαια και διακρινόταν για τη θερμότητα της ευσέβειάς της. Έμεινε χήρα και αφοσιώθηκε στην ανατροφή των τριών παιδιών της χωρίς να δώσει καμία προσοχή στις προτάσεις δεύτερου γάμου. Με τη φιλόστοργη φροντίδα της μεγάλωσαν οι γιοι της και αναδείχθηκαν παιδιά πιστά και με μεγάλη φρόνηση.

Όμως, τα χρόνια εκείνα ήταν δύσκολα και επικίνδυνα. Η εικονομαχία ήταν στο αποκορύφωμά της. Η αγία Θεοδότη με τους γιους της ήταν στην πρώτη τάξη των υπέρμαχων αθλητών της Ορθοδοξίας. Εκείνη μεταξύ του γυναικείου κόσμου, αυτοί μεταξύ των συνομηλίκων τους, συμβούλευαν και διήγειραν τους χριστιανούς κατά των ασεβών προσταγμάτων των εικονομάχων βασιλέων.

Το καθήκον αυτό έφερε μητέρα και γιους στο μαρτύριο, που το υπέστησαν με αξιοθαύμαστη καρτερία. Έτσι, όλοι μαζί πήραν τα αθάνατα στεφάνια που παρέχει στους καλούς αθλητές ο αγωνοθέτης Θεός.