30ή Ιανουαρίου

Έζησε στα χρόνια των αυτοκρατόρων Κωνσταντίνου και Ειρήνης (785 μ.Χ.). Γεννήθηκε και ανατράφηκε στην Κωνσταντινούπολη. Έγινε στρατηγός και τοποθετήθηκε στο “θέμα” των Κιβυραιωτών της Μ. Ασίας. Σε μια ναυμαχία με Σαρακηνούς οι δύο άλλοι στρατηγοί που τον συνόδευαν, επειδή τον φθονούσαν, τον εγκατέλειψαν με αποτέλεσμα να συλληφθεί αιχμάλωτος από τους εχθρούς. Έμεινε φυλακισμένος τέσσερα χρόνια και με κολακείες και απειλές τον παρακινούσαν να αρνηθεί τον Χριστό. Επειδή όμως ο Θεόφιλος αρνήθηκε σταθερά να εγκαταλείψει την πίστη του, τον αποκεφάλισαν και έτσι έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου.