Οι άγιοι Σίλας, Σιλουανός, Κρήσκης, Επαινετός και

Ανδρόνικος

Απόστολοι από τους Ο΄ (70)

30η Ιουλίου

Κήρυξαν τον ευαγγελικό λόγο στην Καρχηδόνα και στην Ιταλία και βάπτισαν πλήθος ειδωλολατρών. Ο Σίλας υπήρξε προσφιλής συνοδός του αποστόλου Παύλου κατά την αποστολική του δράση στη Μ. Ασία και στην Ελλάδα. Ήταν εξελληνισμένος Ιουδαίος. Έφερε σε πέρας την αποστολή του με επιτυχία στην Αντιόχεια. Διετέλεσε επίσκοπος στην Κόρινθο. Ο Σιλουανός, συνεργάτης και αυτός του αποστόλου Παύλου, ήταν επίσκοπος Θεσσαλονίκης. Ο Επαινετός ήταν επίσκοπος της Καρθαγένης. Τον μνημονεύει ο απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Ο Κρήσκης ήταν επίσκοπος της Νέας Καρχηδόνας (άνω Ισπανία). Τέλος, ο Ανδρόνικος διετέλεσε επίσκοπος της Παννονίας. Τον αναφέρει και αυτόν ο Παύλος με τα εξής τιμητικά λόγια: «Ασπάσασθε Ανδρόνικον και Ιουνίαν τους συγγενείς μου και συναιχμαλώτους μου, οίτινες εισίν επίσημοι εν τοις αποστόλοις, οί και προ εμού γεγόνασιν εν Χριστώ». Προκειμένου να εκτελέσουν το έργο τους οι Άγιοι υπέστησαν πολλές κακουχίες τις οποίες αντιμετώπισαν με θάρρος. Ο Σίλας μάλιστα φυλακίστηκε στους Φιλίππους της Μακεδονίας μαζί με τον απόστολο Παύλο.