Η σύναξη των αγίων 12 Αποστόλων

30η Ιουνίου

Οι Απόστολοι του Χριστού ξεχωρίζουν μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, σαν οι υπέρλαμπροι αστέρες πρώτου μεγέθους της πνευματικής ζωής. Την 30ή Ιουνίου, η Εκκλησία εορτάζει τους δώδεκα Αποστόλους που αρχικά εξέλεξε ο Κύριος, πλην του Ιούδα Ισκαριώτη. Αυτοί είναι οι: Σίμωνας (Πέτρος), που είχε και την πρώτη θέση ανάμεσα στους μαθητές του Χριστού, ο πρωτόκλητος και αδελφός του Πέτρου Ανδρέας, ο Ιάκωβος, γιος του Ζεβεδαίου, ο αδελφός του Ιακώβου Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ο Φίλιππος από τη Βηθσαϊδά, ο Θωμάς, που επονομαζόταν και Δίδυμος, ο Βαρθολομαίος (Ναθαναήλ), ο Ματθαίος, που επονομαζόταν και Λευί, ο Ιάκωβος, που ήταν γιος του Αλφαίου και αδελφός του Ματθαίου, ο Σίμωνας ο Ζηλωτής, ο Ιούδας ο Θαδδαίος, αδελφός του Ιακώβου του μικρού και ο Ματθίας, που εξελέγη σε αντικατάσταση του Ιούδα του Ισκαριώτη τις παραμονές της Πεντηκοστής. Aυτοί, αυτόπτες της οικονομίας Του, μετά την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, περιόδευσαν σε ολόκληρη την οικουμένη, κηρύττοντας το λόγο του Κυρίου και χαρίζοντας τη σωτηρία στις ψυχές χιλιάδων ανθρώπων. Αυτούς τους απλούς διάλεξε ο Κύριος και απέστειλε στον κόσμο να θεολογήσουν περί της Αγίας Τριάδος. Το ηθικό μεγαλείο της ψυχής τους, ο ζήλος με τον οποίο διέδιδαν την χριστιανική αλήθεια και η αλληλεγγύη, την οποία επεδείκνυαν μεταξύ τους έγιναν πρότυπο ζωής για κάθε χριστιανό. Χρωστούμε να τους τιμούμε και για τη μεταμόρφωση του κόσμου και το μαρτυρικό τους τέλος. Οι 12 Απόστολοι είναι οι προστάτες των αλιέων καθώς “Ήσαν γαρ αλιείς”.

Ἀπολυτίκιον

Ὡς δωδεκάπυρσος λυχνία ἔλαμψαν, οἱ δωδεκάριθμοι Χριστοῦ ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Παῦλος σὺν Λουκᾷ, Ἀνδρέας καὶ Ἰωάννης, Βαρθολομαῖος, Φίλιππος σὺν Ματθαίῳ καὶ Σίμωνι, Μᾶρκος καὶ Ἰάκωβος καὶ Θωμᾶς ὁ μακάριος καὶ ηὔγασαν τοὺς πίστει βοῶντας· χαίρετε Λόγου οἱ αὐτόπται.

Ἀπολυτίκιον των δώδεκα Αποστόλων

Ἀπόστολοι ἅγιοι, πρεσβεύσατε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν