Η οσία Απολλιναρία

4η Ιανουαρίου

Έζησε τον 5ο αιώνα. Ήταν κόρη του Ανθεμίου, ο οποίος ήταν ανώτατος διοικητικός άρχοντας της Ρώμης. Η Απολλιναρία, φημισμένη για την ωραιότητα και τη φρόνησή της, είχε θερμή πίστη και ολόψυχη αφοσίωση στον Χριστό. Κάποτε της δόθηκε η ευκαιρία και πήγε στους Αγίους Τόπους στην Ιερουσαλήμ μαζί με πολλά χρήματα, δούλες και δούλους, για να προσκυνήσει. Μετά τις πρώτες άγιες συγκινήσεις της θεώρησε χρέος της να απελευθερώσει όλους τους δούλους, αφού πρώτα τους εφοδίασε με τα ανάλογα χρήματα. Αυτή, μαζί με ένα γέροντα υπηρέτη, πήγε στην Αλεξάνδρεια. Εκεί με πολλή θεοσέβεια και καθαρότητα ζούσε το μοναχικό βίο. Έγινε φημισμένη στους γυναικείους μοναστηριακούς κύκλους και πολλές γυναίκες πήγαιναν και τη συμβουλεύονταν για τη φρόνηση και τη μεγάλη της αρετή. Κάποτε, μάλιστα, αρρώστησε από ακάθαρτο πνεύμα η αδερφή της. Η Απολλιναρία πήγε στη Ρώμη και με τις προσευχές της και τη θεία χάρη τη θεράπευσε. Όλοι τότε προσπάθησαν να την κρατήσουν κοντά τους. Αυτή όμως αποχαιρέτησε συγκινητικά τους δικούς της και επέστρεψε στο ησυχαστήριό της, όπου ειρηνικά τελείωσε τη ζωή της.