Ο όσιος Ιωαννίκιος

4η Νοεμβρίου

Γεννήθηκε στη Βιθυνία το 741 μ.Χ. όταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Λέων ο Γ΄ ο Ίσαυρος. Ευτύχησε να ανατραφεί από γονείς ευσεβείς και θεοφιλείς, τον Μυριτρίκη και την Αναστασώ, οι οποίοι φρόντισαν να μεγαλώσουν το παιδί τους σύμφωνα με τις αρχές του Ευαγγελίου. Όταν ο Ιωαννίκιος έγινε σαράντα ετών κλήθηκε από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Στ΄ να τον ακολουθήσει στην εκστρατεία του κατά των Βουλγάρων. Ο Ιωαννίκιος, γενναίος καθώς ήταν, διακρίθηκε στο πεδίο των μαχών. Ο Κωνσταντίνος για να τον ευχαριστήσει του προσέφερε μεγάλα αξιώματα και τιμές, τις οποίες ο Άγιος όμως αρνήθηκε, αφού οι κοσμικές τιμές δεν σήμαιναν τίποτα για αυτόν. Αντιθέτως, αποφάσισε να ακολουθήσει τη μοναστική ζωή και πήγε στη Μονή των Αυγάρων. Ακολούθως, επισκέφτηκε πολλούς τόπους, επιτελώντας θαύματα και προλέγοντας τα μέλλοντα. Κάποια στιγμή, εισήλθε στη Μονή Αντιδίου, όπου έκτισε ένα κελί μέσα στο οποίο ζούσε. Στον τόπο αυτό και σε ηλικία 94 χρόνων παρέδωσε εν ειρήνη το πνεύμα του στον Κύριο.

Ἀπολυτίκιον

Tὴν ἐπίγειον δόξαν, πάτερ, κατέλειπες καταυγασθεὶς τῇ ἐλλάμψει τῆς ἐπινοίας Θεοῦ, ὅθεν ἔφανας ἐν γῇ ὡς ἄστρον ἄδυτον· θείας φωνῆς γὰρ ὡς Μωσῆς μυστικῶς ἀξιωθείς, ἰσάγγελος ἀνεδείχθης καὶ δωρημάτων ταμεῖον, Ἰωαννίκιε μακάριε.