Οι άγιοι μάρτυρες Γαλακτίων και Επιστήμη

5η Νοεμβρίου

Έζησαν τον 3ο αι. μ.Χ. όταν αυτοκράτορας ήταν ο Δέκιος. Οι γονείς του Γαλακτίωνα, Κλειτοφών και Λευκίππη, ήταν αρχικά ειδωλολάτρες. Κάποιος όμως ιερομόναχος, που ονομαζόταν Ουνούφριος, τους προσείλκυσε στη χριστιανική πίστη βαπτίζοντάς τους χριστιανούς. Από τότε διέθεταν τα πλούτη τους σε κάθε αγαθοεργία. Διήγαν βίο σύμφωνο προς τις επιταγές του Ευαγγελίου και έδωσαν στο παιδί τους ανατροφή χριστιανική. Τον ανέθρεψαν με παιδαγωγία και νουθεσία σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Και η παιδαγωγία αυτή δεν άργησε να φέρει τους θαυμαστούς καρπούς της.

Ο Γαλακτίων όταν μεγάλωσε νυμφεύτηκε μια ειδωλολάτρισσα κόρη, την Επιστήμη, την οποία ο ίδιος κατήχησε στη χριστιανική πίστη. Οι δύο τους έδωσαν αμοιβαίο όρκο να διατηρήσουν την παρθενία τους, αφού αυτό ήταν κοινή τους επιθυμία. Η ζωή τους κυλούσε αφιερωμένη στην υπηρεσία του λόγου του Θεού και στη διακονία του πλησίον, ώσπου ξέσπασε ο διωγμός του Δεκίου. Τότε, ο μεν Γαλακτίων πήγε σε μοναστήρι του όρους Σινά, η δε Επιστήμη σε γυναικείο κοινόβιο.

Αλλά η λαίλαπα του διωγμού έφτασε και στα μέρη εκείνα, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο Γαλακτίων. Όταν το πληροφορήθηκε η Επιστήμη έτρεξε και παρακάλεσε τους διώκτες να συλλάβουν και αυτήν, προς ενίσχυση του συζύγου της. Το ζεύγος συνελήφθη και οδηγήθηκε μπροστά στον έπαρχο Ούρσο. Ενώπιον του ηγεμόνα, οι Άγιοι με θάρρος και υπερηφάνεια ομολόγησαν την πίστη τους στον Χριστό. Μη μπορώντας να τους πείσει να αλλαξοπιστήσουν, τους αποκεφάλισε (250 μ.Χ.) έπειτα από φρικτά βασανιστήρια.

Ἀπολυτίκιον

Tὴν λαμπρὰν ξυνωρίδα τῶν μαρτύρων τιμήσωμεν ὥσπερ συζυγίαν ἀρίστην καὶ κλειτὴν καὶ θεόφρονα· τὸν θεῖον Γαλακτίωνα πιστοί, ὁμοῦ σὺν Ἐπιστήμῃ τῇ σεμνῇ. Δι’ ἀσκήσεως γὰρ πόνων ἀθλητικὴν ἐξήνθησαν φαιδρότητα. Δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι δι’ ὑμῶν πᾶσιν ἰάματα.