Ο όσιος Θωμάς

ο εν Μαλεώ

7η Ιουλίου

Ήταν πλούσιος και σπουδαίος στρατιωτικός. Καταγόταν από αριστοκρατική και εύπορη οικογένεια. Όμως, γρήγορα στην ψυχή του γεννήθηκε η επιθυμία να υπηρετήσει με όλες του τις δυνάμεις τον Θεό. Εγκατέλειψε για το λόγο αυτό τα πάντα, μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς και κατέφυγε στο όρος Μαλεό για να μονάσει. Αναφέρεται ότι στύλος φωτεινός τον οδήγησε στο βουνό, όπου ενδύθηκε το μοναχικό σχήμα. Έφτασε σε τέτοιο σημείο αρετής, ώστε ο Κύριος του έδωσε το χάρισμα να θαυματουργεί. Έδιωξε πονηρά δαιμόνια από ανθρώπους, βοήθησε τυφλούς να αναβλέψουν και χωλούς να σηκωθούν και να περπατήσουν και γενικά ευεργέτησε πολλούς ανθρώπους. Όταν προσευχόταν, λέγεται ότι φαινόταν από μακριά σαν πύρινος στύλος. Αναπαύθηκε «εν Κυρίω» προς τα τέλη του 10ου αι. μ.Χ.

Ἀπολυτίκιον

Τὴν διαῤῥέουσαν δόξαν ἀπέῤῥιψας, καὶ τὸν τοῦ Κτίσαντος, ζυγὸν ἠγάπησας, ἀγγελικὴν ἐπὶ τῆς γῆς, ἑλόμενος πολιτείαν· ὅθεν χαρισμάτων σε, δωρεαῖς κατεπλούτισε, Χριστὸς ὁ Φιλάνθρωπος, ὁ δοξάσας τὸν βίον σου· ᾧ πρέσβευε Θωμᾶ θεοφόρε, ῥῦσαι ἡμᾶς πάσης ἀνάγκης.