Ο άγιος ιερομάρτυς Θεόδοτος

 

της Άγκυρας

7η Ιουνίου

Η ειδωλολατρική μανία κατά των χριστιανών εκδηλώθηκε με το φόνο μιας ομάδας 8 χριστιανών παρθένων, στα νερά μιας λίμνης. Ο Θεόδοτος ήταν ανηψιός της Τεκούσας, μιας από τις 8 αυτές παρθένες. Τη νύχτα ο Θεόδοτος, άνδρας με θάρρος και πολύ πίστη στον Χριστό, έβγαλε από τη λίμνη τα τίμια λείψανα των παρθένων και τα έθαψε. Η ενέργειά του αυτή καταγγέλθηκε στον έπαρχο Θεότεκνο, ο οποίος εξοργίστηκε και διέταξε να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν ενώπιόν του. Παρά τις απειλές του επάρχου, ο Θεόδοτος ακλόνητος συνέχισε να διακηρύττει την πίστη του κι έτσι υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια. Αφού του καταξέσκισαν τα πλευρά και επειδή είπε ότι, αν και είναι ταπεινός, λόγω της πίστης στον Χριστό είναι δυνατότερος από βασιλείς, αποκεφαλίστηκε.

Ἀπολυτίκιον

Δόσιν ἔνθεον καταπλουτήσας τὴν τῆς χάριτος ἱερουργίαν, Ἱερομάρτυς τρισμάκαρ Θεόδοτε, καθάπερ δῶρα Θεῷ προσενήνοχας τὰς ἀριστείας τῶν θείων ἀγώνων σου. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.