Ο όσιος Λαυρέντιος

των Μεγάρων

7η Μαρτίου

Γεννήθηκε στα Μέγαρα. Παντρεύτηκε και απέκτησε δύο γιους. Ήταν γεωργός στο επάγγελμα και οικοδόμος. Με υπόδειξη της Θεοτόκου πήγε στη Σαλαμίνα, όπου βρήκε τη σεπτή εικόνα της και στα ερείπια παλιάς Μονής οικοδόμησε νέα (1682 μ.Χ.). Εκεί έγινε μοναχός και μετονομάστηκε σε Λαυρέντιος. Αργότερα, έγινε μοναχή και η γυναίκα του μετονομασθείσα σε Βασσιανή. Διά της Θεοτόκου έκανε αρκετά θαύματα και πέθανε ειρηνικά στις 6 Μαρτίου 1707.

Ἀπολυτίκιον

Τῶν Μεγάρων τὸν γόνον, Ἀσκητῶν τὸν ὁμότροπον, καὶ φρουρὸν Μονῆς Σαλαμῖνος, θεοφόρον Λαυρέντιον, τιμήσωμεν προφρόνως ἀδελφοί, ὡς μέτοχον τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ἵνα τούτου ταῖς πρεσβείαις πάσης ὀργης, ῥυώμεθα κραυγάζοντες ˙ δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχυν , δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ χορηγοῦντι διὰ σοῦ, ἡμῖν Πάτερ τὰ πρόσφορα.