Οι άγιοι μάρτυρες Μελάσσιπος, Κασσίνη και Αντώνιος

7η Νοεμβρίου

Ήταν από την Άγκυρα της Μ. Ασίας και έζησαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη. Ο Αντώνιος ήταν γιος του Μελασίππου και της Κασσίνης. Όντως χριστιανοί, ανέθρεψαν τον γιο τους με επιμέλεια και τον ανέδειξαν άξιο μέλος της κοινωνίας και δόκιμο εργάτη του Ευαγγελίου. Όταν ο δούκας Αγριππίνος πληροφορήθηκε τη χριστιανική πίστη τους, πρόσταξε τη σύλληψή τους. Τους μεν γονείς προσπάθησε να τους νικήσει λέγοντάς τους ότι από αυτούς εξαρτάται η ζωή του παιδιού τους. Τον δε Αντώνιο τον πίεζε ψυχολογικά, λέγοντάς του ότι μπορεί να σώσει τους γονείς του. Εκείνοι όμως, δεν φοβήθηκαν το μαρτυρικό θάνατο. Ο Αγριππίνος θύμωσε και διέταξε το βασανισμό τους. Τον Μελάσσιπο και την Κασσίνη τους θανάτωσε κρεμασμένους πάνω σε ξύλο. Τον Αντώνιο δύο φορές προσπάθησαν να τον θανατώσουν σε πυρακτωμένο καμίνι και απέτυχαν, γι’ αυτό πίστευσαν πολλοί. Τελικά οι δήμιοι τον αποκεφάλισαν.