Οι άγιοι Άγαβος, Ρούφος, Ασύγκριτος και Φλέγων

Απόστολοι από τους Ο’ (70)

8η Απριλίου

Ο άγιος Άγαβος, ο οποίος υπήρξε διάκονος των αγίων Αποστόλων, χειροτονήθηκε Επίσκοπος Νέων Πατρών (Υπάτης της Φθιώτιδας), όπου και δίδαξε τον ευαγγελικό λόγο οδηγώντας πολλούς ανθρώπους στην πίστη του Χριστού. Μάλιστα ο άγιος Άγαβος, αφού δέθηκε με τη ζώνη του αποστόλου Παύλου, προφήτευσε ότι με αυτόν τον τρόπο θα δέσουν στα Ιεροσόλυμα οι Ιουδαίοι τον Παύλο, προφητεία που επαληθεύτηκε. Ο άγιος Άγαβος βρήκε μαρτυρικό θάνατο από Ιουδαίους και ειδωλολάτρες.

Ο Ρούφος, ο οποίος αναφέρεται από τον απόστολο Παύλο στην προς Ρωμαίους επιστολή του, έγινε Επίσκοπος στην πόλη της Θήβας στην Ελλάδα. Οι ακούραστοι εργάτες του Ευαγγελίου, Φλέγων και Ασύγκριτος, περιόδευσαν σε πάρα πολλά μέρη της οικουμένης προκειμένου να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της αγάπης. Οι λόγοι των δύο Αποστόλων βρήκαν ανταπόκριση στις ψυχές των ανθρώπων, καθώς πολλοί άπιστοι ασπάστηκαν τη χριστιανική πίστη και δέχτηκαν το κήρυγμα της σωτηρίας. Οι άγιοι Φλέγων και Ασύγκριτος βρήκαν μαρτυρικό θάνατο από εξαγριωμένους Ιουδαίους και ειδωλολάτρες.

Ἀπολυτίκιον

Ἑξάριθμος χορὸς, τῶν σοφῶν Ἀποστόλων, ὑμνείσθω ἱερῶς, μελῳδίαις ᾀσμάτων, Ἑρμᾶς καὶ Ἀσύγκριτος, Ἡρωδίων καὶ Ἄγαβος, σὺν τῷ Φλέγοντι, καὶ τῷ θεόφρονι Ρούφῳ• τὴν Τριάδα γὰρ, διηνεκῶς δυσωποῦσιν, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.