Ο άγιος απόστολος και ευαγγελιστής Ιωάννης

ο Θεολόγος

8η Μαΐου

Ο Ιωάννης ήταν γιος του Ζεββεδαίου και της Σαλώμης, κόρης του Ιωσήφ του μνηστήρα της Παναγίας και νεώτερος αδελφός του αποστόλου Ιακώβου. Στην αρχή ήταν μαθητής του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και κατόπιν έγινε μαθητής του Κυρίου. Ήταν ένας από τους δώδεκα μαθητές του Χριστού και μάλιστα μαθητής «ον ηγάπα ο Ιησούς» (Ιωαν. ια΄ 20), δηλαδή αυτόν τον οποίο αγαπούσε ιδιαίτερα ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός.

Ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος είναι ο Ευαγγελιστής της αγάπης. Όχι μόνο γιατί αναφέρεται συνεχώς στην αγάπη, αλλά κυρίως γιατί την βίωνε και την εξέφραζε. Ήταν ο μαθητής “όν ηγάπα ο Ιησούς”, αλλά και ο ίδιος αγαπούσε πολύ τον Διδάσκαλό του. Τον ακολούθησε και στις πιο δύσκολες ώρες της επίγειας ζωής Του. Όταν οι άλλοι μαθητές ήταν κρυμμένοι «διά τον φόβον των Ιουδαίων», αυτός ήταν παρών στη σύλληψή Του, στη δίκη και στον Γολγοθά, όπου κάτω από τον Σταυρό του εμπιστεύθηκε ο Χριστός την μητέρα Του. Μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο και τον Πέτρο αποτελούσαν την τριάδα τον μαθητών που πήρε μαζί του ο Χριστός στην ανάσταση της κόρης του Ιαείρου, στο όρος Θαβώρ όπου «μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών», καθώς και στην Γεσθημανή, όπου προσευχήθηκε πριν από το πάθος Του.

Ο Ιωάννης είναι ο συγγραφέας του 4ου κατά σειρά Ευαγγελίου στην Καινή Διαθήκη, το θεολογικότερο όλων και θεωρούμενο ως Ευαγγέλιο της αγάπης, καθώς επίσης τριών Καθολικών επιστολών και της Αποκάλυψης. Ο απόστολος και ευαγγελιστής Ιωάννης είναι ο υψιπέτης αετός της Θεολογίας. Η Εκκλησία του απένειμε την προσωνυμία του Θεολόγου και στην αγιογραφία εικονίζεται με έναν αετό κοντά στο κεφάλι του.

Την ζωή του κοντά στον Κύριο την γνωρίζουμε μέσα από τα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης. Ο Ιωάννης συνέχισε έντονα την δράση του και μετά την Ανάληψη του Κυρίου. Αυτός και ο Πέτρος ήταν οι πρώτοι που κήρυξαν μετά την επιφοίτηση του Αγ. Πνεύματος σε όλο τον κόσμο το λόγο του Κυρίου.

Η παράδοση, επίσης μας λέει ότι, όταν η Παναγία κοιμήθηκε ο Ιωάννης κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μικρά Ασία και ιδιαίτερα στην Έφεσο, όπου με την προσευχή του κατέστρεψε το ναό της Αρτέμιδος και οδήγησε στον Χριστιανισμό τετρακόσιες χιλιάδες ειδωλολάτρες. Στα χρόνια του αυτοκράτορα Δομετιανού, διώκτη των χριστιανών, βασανίστηκε και εξορίστηκε στην Πάτμο, όπου έγραψε την Αποκάλυψη.

Ο Ιωάννης έζησε γύρω στα 100 χρόνια (κοιμήθηκε ειρηνικά γύρω στο 105 με 106 μ.Χ.). Εκείνο όμως που αξίζει να αναφέρουμε είναι η φράση που συνεχώς έλεγε στους μαθητές του: «Τεκνια, αγαπατε αλληλους» (Ιωαν. ιγ΄ 34), που σημαίνει: παιδιά μου, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Και όταν οι μαθητές του ρώτησαν γιατί συνεχώς τους λέει την ίδια φράση, αυτός απάντησε «διότι είναι εντολή του Κυρίου και όταν αυτό μόνο γίνεται, αρκεί».

Η Εκκλησία τον τίμησε απονέμοντάς του τον τίτλο του Θεολόγου, τον οποίο επεφύλαξε σε τρεις μόνον αγίους. Οι άλλοι δύο είναι ο άγιος Γρηγόριος και ο όσιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος. Από τον τάφο του Αγίου Ιωάννη αγία σκόνη, την οποία οι ντόπιοι την ονομάζουν Μάννα, αναβλύζει και αναδίδεται ξαφνικά με την πνοή του Αγίου Πνεύματος. Αυτήν την σκόνη οι πιστοί που προσέρχονται, την παίρνουν και την χρησιμοποιούν για την απαλλαγή τους από παντός είδους πάθη, για τη θεραπεία των ψυχών, δοξολογώντας το Θεό και τιμώντας τον άγιο Ιωάννη, ο οποίος πιστά Τον υπηρέτησε.

Είναι ο προστάτης των θεολόγων.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος β’

Ἀπόστολε Χριστῷ τῷ Θεῷ ἠγαπημένε, ἐπιτάχυνον ῥῦσαι λαὸν ἀναπολόγητον· δέχεταί σε προσπίπτοντα, ὁ ἐπιπεσόντα τῷ στήθει καταδεξάμενος· ὅν ἱκέτευε, Θεολόγε, καὶ ἐπίμονον νέφος ἐθνῶν διασκεδάσαι, αἰτούμενος ἡμῖν εἰρήνην καὶ τὸ μέγα ἔλεος.