Οι άγιοι Μάρκελλος, Επίσκοπος Σικελίας,
Φιλάγριος, Επίσκοπος Κύπρου
και ο άγιος ιερομάρτυς Παγκράτιος, Επίσκοπος Ταυρομενίου

9η Φεβρουαρίου

Έζησαν και οι τρεις κατά τον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα. Ο Μάρκελλος, πατέρας του Παγκρατίου, ήταν προηγουμένως οπαδός του Σίμωνα του Μάγου. Ήρθε όμως στην αληθινή πίστη μέσω της διδασκαλίας και των θαυμάτων του αποστόλου Πέτρου, τον οποίο και ακολούθησε από τότε μαζί με το γιο του Παγκράτιο. Και ο μεν Μάρκελλος έγινε κατόπιν επίσκοπος στις Συρακούσες της Σικελίας, όπου έφερε πολλούς ειδωλολάτρες στην αληθινή θρησκεία, ο δε Παγκράτιος έγινε επίσκοπος Ταυρομενίου (σημερινή Ταορμίνα) της Σικελίας. Ο Φιλάγριος διέπρεψε ως επίσκοπος της Κύπρου. Και οι τρεις πέθαναν, αφού υπέστησαν πολλές δοκιμασίες στην εκτέλεση των ποιμαντικών καθηκόντων τους και ζωή καθημερινού μαρτυρίου.