Η αγία μάρτυς Ποπλία

η Ομολογήτρια

9η Οκτωβρίου

Γεννήθηκε και έζησε στην Αντιόχεια επί αυτοκρατόρων Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι και Ιουλιανού του Παραβάτη (361 μ.Χ.). Ο τρόπος με τον οποίο ανέθρεψε το μοναχογιό της Ιωάννη μαρτυρείται από τη διαγωγή του, με την οποία έλαμψε αυτός και αναδείχτηκε ταπεινός κληρικός. Η μητέρα του Ποπλία παρέλαβε στο σπίτι της ευσεβείς ορφανές παρθένες. Όταν κάποτε ήρθε ο Ιουλιανός στην Αντιόχεια να ενθαρρύνει τους ειδωλολάτρες, πέρασε έξω από το σπίτι της Ποπλίας. Τότε αυτή μαζί με τις άλλες παρθένες έψαλαν δυνατά: «Τα είδωλα των εθνών αργύριον και χρυσίον, έργα χειρών ανθρώπων». Εκνευρισμένος ο Ιουλιανός, έστειλε και της έκανε παρατήρηση να μην το ξανακάνει. Αλλά όταν πέρασε από το σπίτι της, αυτή έψαλε δυνατά: «Αναστήτω ο Θεός και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού». Τότε έδωσε διαταγή και τη μαστίγωσαν σκληρά, αλλά επειδή ήταν γριά δεν τη σκότωσε. Επειδή όμως εκείνος σκοτώθηκε, η Ποπλία συνέχισε το αγαθοποιό της έργο.