ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ 2

Μεροληψία σε βάρος των φτωχών 1 Ἀδελφοί μου, μὴ ἐν προσωποληψίαις ἔχετε τὴν πίστιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς δόξης. 1 Αδερφοί μου, την πίστη σας στον Κύριο της δόξας, τον Ιησού Χριστό, να μην την εκδηλώνετε με­ μεροληπτικές πράξεις προς τους συνανθρώπους σας....