ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ 5

Η σκληρότητα των πλουσίων 1 Ἄγε νῦν οἱ πλούσιοι, κλαύσατε ὀλολύζοντες ἐπὶ ταῖς ταλαιπωρίαις ὑμῶν ταῖς ἐπερχομέναις· 1 Ακούστε με τώρα κι εσείς οι πλούσιοι. Κλάψτε με γοερές κραυγές για τα βάσανά σας, που όπου να ’ναι έρχονται. 2 ὁ πλοῦτος ὑμῶν σέσηπε καὶ τὰ ἱμάτια...

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ 1

Χαιρετισμός 1 Ἰάκωβος, Θεοῦ καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος, ταῖς δώδεκα φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ διασπορᾷ χαίρειν. 1 Ο Ιάκωβος, δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, χαι­ρετίζει τους χριστιανούς που είναι διασκορπισμένοι σε όλο τον κό­σμο. Πίστη και σοφία 2 Πᾶσαν...

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ 2

Μεροληψία σε βάρος των φτωχών 1 Ἀδελφοί μου, μὴ ἐν προσωποληψίαις ἔχετε τὴν πίστιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς δόξης. 1 Αδερφοί μου, την πίστη σας στον Κύριο της δόξας, τον Ιησού Χριστό, να μην την εκδηλώνετε με­ μεροληπτικές πράξεις προς τους συνανθρώπους σας....

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ 3

Η αχαλίνωτη γλώσσα 1 Μὴ πολλοὶ διδάσκαλοι γίνεσθε, ἀδελφοί μου, εἰδότες ὅτι μεῖζον κρίμα ληψόμεθα· 1 Αδερφοί μου, μην κάνετε όλοι σας το δάσκαλο, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι οι δάσκαλοι θα κριθούμε πιο αυστηρά. 2 πολλὰ γὰρ πταίομεν ἅπαντες. εἴ τις ἐν λόγῳ οὐ πταίει,...

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ 4

Η πιστότητα στο Θεό 1 Πόθεν πόλεμοι καὶ πόθεν μάχαι ἐν ὑμῖν; οὐκ ἐντεῦθεν, ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑμῶν τῶν στρατευομένων ἐν τοῖς μέλεσιν ὑμῶν; 1 Από πού προέρχονται οι πόλεμοι κι από πού οι μεταξύ σας δια­μάχες; Δεν προέρχονται από τα πάθη σας που μάχονται μέσα σας; 2...