ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ 4

Η πιστότητα στο Θεό 1 Πόθεν πόλεμοι καὶ πόθεν μάχαι ἐν ὑμῖν; οὐκ ἐντεῦθεν, ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑμῶν τῶν στρατευομένων ἐν τοῖς μέλεσιν ὑμῶν; 1 Από πού προέρχονται οι πόλεμοι κι από πού οι μεταξύ σας δια­μάχες; Δεν προέρχονται από τα πάθη σας που μάχονται μέσα σας; 2...