ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ Α’ 1

Χαιρετισμός 1 Πέτρος, ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας καὶ Βιθυνίας, 1 Ο Πέτρος, απόστολος του Ιησού Χριστού. Προς τους χριστιανούς που ζουν σκορπισμένοι προσωρινά στον Πόντο, στη Γαλατία, στην Καππαδοκία,...