ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 1

Προοίμιο 1 Παῦλος, δοῦλος Θεοῦ, ἀπόστολος δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν Θεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ’ εὐσέβειαν 1 Ο Παύλος, δούλος του Θεού, που με έστειλε ο Ιησούς Χριστός, για να  διαδώσω την πίστη των εκλεκτών του Θεού και τη βαθιά γνώση της...