Σχετικά με τη Νηστεία (Σύμφωνα με τον Μ. Βασίλειο και τον άγ. Ιωάννη Χρυσόστομο)

1) Ποια είναι η ιστορία της νηστείας;Είναι συνομήλικη με την ανθρωπότητα. Η νηστεία νομοθετήθηκε στον παράδεισο. Είναι η πρώτη εντολή που έλαβε ο Αδάμ από τον Θεό: «Από το δένδρο της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θα φάτε» (Γεν. β΄ 17). Το «δεν θα φάτε», όμως,...