Ο άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων

Πατριάρχης Αλεξανδρείας

12α Νοεμβρίου

Ο άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων καταγόταν από την Κύπρο. Έζησε στα χρόνια του βασιλιά Ηρακλείου (615 μ.Χ.). Ήταν γιος του άρχοντα Επιφανίου και της Κοσμίας, οι οποίοι διακρίνονταν για την ευσέβειά τους. Οι θεοσεβείς γονείς μεγάλωσαν τον Ιωάννη δίνοντάς του χριστιανική ανατροφή. Όταν μεγάλωσε και ύστερα από βούληση του πατέρα του, νυμφεύθηκε κάποια ενάρετη κόρη και απέκτησε παιδιά, τα οποία ανέτρεφαν με τη σύζυγό του ως αληθινοί χριστιανοί γονείς. Γρήγορα, όμως, η γυναίκα του και τα παιδιά του πέθαναν κι έκτοτε ο Ιωάννης αφοσιώθηκε στη μελέτη των Γραφών και στην καλλιέργεια των αρετών. Ο Ιωάννης είχε μεγάλη περιουσία και του έγιναν πολλές προτάσεις να κάνει καινούργια οικογένεια. Όμως τις απέρριψε όλες. Την περιουσία του τη μοίρασε στους φτωχούς, θεωρώντας χριστιανικό καθήκον την προσφορά προς τον πλησίον. Για τη δράση του αυτή ο άγιος Ιωάννης ονομάστηκε Ελεήμων.

Ο Ιωάννης συχνά έλεγε: «Νομίζω προς όλους είμαι οφειλέτης. Και δεν το νομίζω μόνο. Είμαι. Διότι οι χριστιανοί έχουμε αλληλεγγύη. Αφού λοιπόν έχω τη δυνατότητα να δώσω στους αδελφούς μου, άρα είμαι και υποχρεωμένος να δώσω. Να γιατί εργάζομαι και δεν θα πάψω να το κάνω. Η περιουσία μου δεν μπορεί να είναι ανώτερη από αυτά τα χρέη μου».

Οι αρετές του Ιωάννη ήταν γνωστές σε όλο το χριστιανικό κόσμο. Έτσι, όταν ο πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος απεβίωσε, κλήθηκε ο Ιωάννης για να αναλάβει τον πατριαρχικό θρόνο. Από το νέο αξίωμά του ο Άγιος συνέχισε να ελεεί τους απόρους και να θαυματουργεί. Διέπρεψε ως πνευματική λυχνία στην Πατριαρχία πολλά χρόνια και έκανε πολλά θαύματα. Είχε καταστεί τόσο σεβάσμιος, ώστε και αυτοί οι ειδωλολάτρες τον σέβονταν. Αφού ποίμανε θεοσεβώς τους χριστιανούς της Αλεξάνδρειας, εξεδήμησε ειρηνικά προς τον Κύριο το 620 μ.Χ..

Ἀπολυτίκιον Ἦχος πλ. δ’

Ἐν τῇ ὑπομονῇ σου ἐκτήσω τὸν μισθόν σου Πάτερ Ὅσιε, ταῖς προσευχαῖς ἀδιαλείπτως ἐγκαρτερήσας, τοὺς πτωχοὺς ἀγαπήσας, καὶ τούτοις ἐπαρκέσας. Ἀλλὰ πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, Ἰωάννη Ἐλεῆμον μακάριε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.