Μετάθεση ιερού λειψάνου του οσίου Μαξίμου

του Ομολογητού

13η Αυγούστου

Στις 13 Αυγούστου εορτάζεται η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του οσίου Μαξίμου του Ομολογητού, φιλοσόφου και περιφανέστατου θεολόγου της Εκκλησίας, ο οποίος καταγόταν από τη Λαζική, μία ορεινή χώρα της Μ. Ασίας στον ανατολικό μυχό του Εύξεινου Πόντου, όπου είχε αποβιώσει ως εξόριστος το 662 μ.Χ. Τα ιερά λείψανά του μεταφέρθηκαν στη Χρυσούπολη της Κωνσταντινούπολης και συγκεκριμένα στη Μονή της Θεοτόκου, της οποίας είχε διατελέσει ηγούμενος. Η ανακομιδή αυτή πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 681 μ.Χ. μετά την Στ’ Οικουμενική Σύνοδο που συγκροτήθηκε εκεί εναντίον των μονοθελητών.

Απολυτίκιον

Τὴν τῶν λειψάνων σοῦ, ἁγίαν λάρνακα, ἀρωματίζουσαν ζωῆς τὰς χάριτας, ὡς κιβωτὸν ἁγιασμοῦ, πλουτίσαντες θεοφόρε, ἐξ αὐτῆς δρεπόμεθα, χάριν θείαν καὶ ἔλεος. Μάξιμε πανεύφημε, τῆς σοφίας ὁ τρόφιμος. Διὸ μὴ διαλίπῃς πρεσβεύειν, θείας τυχεῖν ἡμᾶς εὐκλεείας.