Ο άγιος νεομάρτυς Κωνσταντίνος

ο Υδραίος

14η Νοεμβρίου

Γεννήθηκε στην Ύδρα από γονείς ταπεινούς και ευσεβείς. Ο πατέρας του ονομαζόταν Μιχαήλ και η μητέρα του Μαρίνα. Σε ηλικία δεκαοκτώ χρονών έφυγε από την Ύδρα και πήγε στη Ρόδο, κοντά στον Τούρκο ηγεμόνα της πόλεως Χασάν. Εκεί ο Κωνσταντίνος παρασύρθηκε και εξισλαμίστηκε και για τρία χρόνια απολάμβανε μεγάλες τιμές.

Αργότερα, όμως, συναισθάνθηκε το ολίσθημά του και άρχισε να μετανοεί. Έκανε ελεημοσύνες και έκλαψε πικρά. Μετέβη στην Κριμαία και ύστερα από τριετή παραμονή ήρθε στην Κωνσταντινούπολη, όπου εξομολογήθηκε στον πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄ το φοβερό του αμάρτημα και τη σταθερή του απόφαση να μαρτυρήσει για την πίστη που είχε αρνηθεί. Στη συνέχεια πήγε στο Άγιο Όρος.

Στη μονή Ιβήρων προετοιμάστηκε για το μαρτύριο και αφού πήρε την ευχή των Πατέρων ήρθε στη Ρόδο. Εκεί παρουσιάστηκε στον ηγεμόνα και με θάρρος ομολόγησε τον Χριστό. Τα βασανιστήρια που ακολούθησαν ήταν φρικτά και κράτησαν πέντε ολόκληρους μήνες. Τελικά παρέδωσε το πνεύμα στη φυλακή στις 14 Νοεμβρίου 1800 μ.Χ.

Ἀπολυτίκιον

Τον λαμπρόν γόνον Ύδρας και της Ρόδου το καύχημα, και Νεομαρτύρων το κλέος Κωνσταντίνον τιμήσωμεν, εν ύμνοις και ωδαίς πνευματικαίς, την μνήμην εκτελούντες την αυτού, ίνα λάβωμεν πλουσίαν την αμοιβήν παρά Θεού κραυγάζοντες. δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε ενισχύσαντι, δόξα τω εν υστέροις τοις καιροίς σε στεφανώσαντι.