Οι άγιοι πατέρες Βησσαρίων ο Α΄ και Βησσαρίων ο Β΄

Επίσκοποι Λάρισας

15η Σεπτεμβρίου

Πρόκειται για δύο Αγίους της Εκκλησίας μας, που φέρουν το ίδιο όνομα, Βησσαρίων, και διετέλεσαν και οι δύο Αρχιεπίσκοποι στη Λάρισα μεταξύ των ετών 1490-1541 μ.Χ. Είναι, όπως διευκρινίζεται σε τοιχογραφία του ιερού Ναού αγίων Αναργύρων Τρικάλων, ο Βησσαρίων «ο πρώην» και ο Βησσαρίων «ο του Σωτήρος». «Πρώην» είναι ο Α΄ ως προκάτοχος του αρχιεπισκοπικού θρόνου και «ο του Σωτήρος» είναι ο Β΄, ο οποίος λέγεται έτσι επειδή είναι ο ιδρυτής της μεγάλης Μονής του Σωτήρος, που επονομάζεται του Δουσίκου και βρίσκεται στην περιοχή της Πύλης των Τρικάλων, από ‘που και καταγόταν. Και οι δυο τους διακρίθηκαν για το πλήθος των αρετών τους, για την αγιότητα του βίου τους, για τους πνευματικούς τους αγώνες, για την άριστη ποίμανση και τη μεγάλη προσφορά τους στην Εκκλησία και για τα κοινωφελή έργα τους. Ο Βησσαρίων ο Β΄ πρόσφερε πολλά στην τοπική Εκκλησία, της οποίας στήριξε το θρησκευτικό συναίσθημα κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, αλλά και στην παιδεία και το έθνος. Γνωστά είναι και τα θαύματά του, όπως η θεραπεία της πανώλης. Και οι δύο αυτοί αξιοθαύμαστοι ποιμένες των Λαρισαίων «ετελειώθησαν εν ειρήνη».

Ἀπολυτίκιον Αγ. Βησσαρίωνος. Ήχος δ΄. Κανόνα πίστεως

Της Πύλης το βλάστημα, της Θεσσαλίας φωστήρ, της Τρίκκης το σέμνωμα και των θαυμάτων πηγή εδείχθης τρισόλβιε΄ πάσαν δοκιμασίαν εν Χριστώ υπομείνας, δόξη ηγλαισμένος συν Αγγέλοις αγάλλη. Άγιε Βησσαρίων πανάριστε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Απολυτίκιο Έτερον

Τον ποιμένα Λαρίσης και Τρικκαίων τον έφορον, τον θαυματουργόν Ιεράρχην, του Χριστού Βησσαρίωνα, τιμήσωμεν εν ύμνοις οι πιστοί΄ ιάσεις γαρ πηγάζει δαψιλείς, και λυτρούται νοσημάτων φθοροποιών τους ευσεβώς κραυγάζοντας΄ Δόξα τω σε δοξάσαντι λαμπρώς, δόξα τω σε θαυμαστώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.

Μεγαλυνάριο

Χαίροις ο της Λαρίσης θείος ποιμήν, χαίροις ο Τρικκαίων αντιλήπτωρ και αρωγός, χαίροις ο πηγάζων, θαυμάτων θεία ρείθρα, παμμάκαρ Βησσαρίων, τοις προσιούσι σοι.

Απολυτίκιο των δύο Αγίων. Ήχος α΄. Της ερήμου πολίτης

Τους κλεινούς ποιμενάρχας της Λαρίσης τιμήσωμεν, τους ομωνυμία και βίω ισαγγέλω εκλάμποντας, τον πρώτον Βησσαρίωνα πιστοί, ομού και τον συνώνυμον αυτώ, Βησσαρίωνα τον δεύτερον εν ωδαίς, συμφώνως ανακράζοντες δόξα τω στεφανώσαντι ημάς, δόξα τω θαυμαστώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δι΄ υμών, πάσιν ιάματα

Μεγαλυνάριο των δύο Αγίων Βησσαρίων

Χαίροις Βησσαρίων Πάτερ σοφέ, Πρόεδρε Λαρίσης και Οσίων ο μιμητής. Χαίροις Βησσαρίων συνώνυμε του πρώτου, ποιμένες Λαρισαίων αξιοθαύμαστοι.