30η Σεπτεμβρίου – Ο άγιος ιερομάρτυς Γρηγόριος

Ο άγιος ιερομάρτυς Γρηγόριος ο Φωτιστής, πρώτος Επίσκοπος της μεγάλης Αρμενίας 30η Σεπτεμβρίου Έζησε τον 3ο αιώνα μ.Χ επί αυτοκρατορίας Διοκλητιανού και ήταν Πάρθος κατά το γένος. Η ζωή του υπήρξε περιπετειώδης: Ο Γρηγόριος ήταν γιος του Ανάκ, που ήταν συγγενής του...

29η Σεπτεμβρίου – Οι άγιοι μάρτυρες Γοβδελαάς, Δάδας, Κασδός και Κασδόα

Οι άγιοι μάρτυρες Γοβδελαάς, Δάδας, Κασδός και Κασδόα 28η Σεπτεμβρίου Ο Γοβδελαάς ήταν γιος του βασιλιά των Περσών Σαβωρίου. Ήλθε στην χριστιανική πίστη από τον Δάδα, που ήταν μεγιστάνας και είχε μεγάλα αξιώματα στην αυλή του παλατιού του Σαβωρίου. Όταν έμαθε το...

29η Σεπτεμβρίου – Ο όσιος Κυριακός

Ο όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής 29η Σεπτεμβρίου Έζησε και έδρασε όταν αυτοκράτορας ήταν ο Θεοδόσιος Β’ ο Μικρός. Ήταν άνθρωπος που καλλιεργούσε υπομονή και πραότητα. Γι’ αυτό και πέτυχε στην ασκητική ζωή. Γεννήθηκε στην Κόρινθο τον 5ο αιώνα μ.Χ., από πατέρα ιερέα...

28η Σεπτεμβρίου – Ο άγιος ιερομάρτυς Μάρκος και οι άγιοι μάρτυρες και αυτάδελφοι Αλέξανδρος, Αλφειός και Ζώσιμος

Ο άγιος ιερομάρτυς Μάρκος και οι άγιοι μάρτυρες και αυτάδελφοι Αλέξανδρος, Αλφειός και Ζώσιμος 28η Σεπτεμβρίου Ο Μάρκος ήταν βοσκός, καταγόμενος κι αυτός από την Πισιδία όπως και οι άλλοι μάρτυρες που αναφέρονται εδώ. Αν και ήταν γέρος, ήταν δυνατός ακόμα, όπως οι...

28η Σεπτεμβρίου – Οι άγιοι μάρτυρες Νίκων, Νέων και Ηλιόδωρος

Οι άγιοι μάρτυρες Νίκων, Νέων και Ηλιόδωρος, και οι λοιπές παρθένες και παιδιά 28η Σεπτεμβρίου Ο Νίκων, ο Νέων, ο Ηλιόδωρος και μαζί μ’ αυτούς και κάποιες παρθένες και παιδιά φονεύθηκαν όλοι επί Διοκλητιανού. Συγγενείς κατά σάρκα, συνδέθηκαν στενότερα και με...

28η Σεπτεμβρίου – Ο προφήτης Βαρούχ

Ο προφήτης Βαρούχ ο Δίκαιος 28η Σεπτεμβρίου Έζησε τον 7ο αιώνα π.Χ. Ήταν γιος του Νηρίου και υπήρξε αφοσιωμένος ακόλουθος και γραμματέας του προφήτη Ιερεμία. Όσο ο Ιερεμίας ήταν φυλακισμένος, υπαγόρευε στον Βαρούχ προφητείες με την εντολή να τις διαβάσει στο λαό σε...