Ο άγιος Μόδεστος

Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων

16η Δεκεμβρίου

Έζησε κατά τον 7ο αι. μ.Χ. Διετέλεσε αρχιμανδρίτης της Μονής του αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχη στην Παλαιστίνη. Κατά την επιδρομή των Περσών (614 μ.Χ.) εναντίον των Αγίων Τόπων σημειώθηκαν μεγάλες καταστροφές. Αποχωρώντας ο Χοσρόης από την ερημωμένη χώρα, πήρε μαζί του ως τρόπαιο νίκης τον τίμιο Σταυρό και έσυρε ως αιχμάλωτο τον Πατριάρχη Ζαχαρία. Στις κρίσιμες αυτές περιστάσεις, ο Μόδεστος διορίστηκε τοποτηρητής του Ζαχαρία και διακυβέρνησε τη χειμαζομένη Εκκλησία της Αγίας Σιών μέχρι το έτος επιστροφής του Ζαχαρία από την αιχμαλωσία (628 μ.Χ.). Επί δέκα χρόνια ο Μόδεστος εργάστηκε ακούραστα για να συγκεντρώσει το διασκορπισμένο ποίμνιο, να το ενθαρρύνει και να το ανακουφίσει από τις πληγές που άφησε η καταστροφή των Περσών και να επανορθώσει τις υλικές ζημιές. Ζήτησε βοήθεια από τους χριστιανούς της Ανατολής και ανακαίνισε τον ιερό Ναό της Αναστάσεως και πολλά από τα ιερά προσκυνήματα που κατέστρεψαν οι Πέρσες. Μετά την επιστροφή του πατριάρχη Ζαχαρία από την αιχμαλωσία και το θάνατό του (632 μ.Χ.) έγινε πατριάρχης ο Μόδεστος ως άξιος και δοκιμασμένος διάδοχος του προκατόχου του και συνέχισε το ανορθωτικό του έργο στην Παλαιστίνη. Απεβίωσε ειρηνικά το έτος 634 μ.Χ.

Ἀπολυτίκιον

Θείων ἔργων σου, τῇ ἐπιδείξει, πᾶσαν εὔφρανας, Σιὼν τὴν θείαν, τῶν Ἀποστόλων πλουτήσας τὴν ἔλλαμψιν, καὶ τῷ Σωτῆρι ὁσίως ἱέρευσας, ἱεραρχίᾳ καὶ βίου λαμπρότητι. Πάτερ Μόδεστε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.