Η προσκύνηση της τιμίας Αλύσεως

του αποστόλου Πέτρου

16η Ιανουαρίου

Την ημέρα αυτή προσκυνείται η αλυσίδα με την οποία δέθηκε ο απόστολος Πέτρος για τη δόξα του Θεού. Ο βασιλιάς Ηρώδης, αφού σκότωσε τον Ιάκωβο, συνέχισε να διώκει τους χριστιανούς. Τις μέρες του Πάσχα διέταξε τη σύλληψη του Πέτρου, τον οποίο σκόπευε να δικάσει αργότερα. Το βράδυ πριν από τη δίκη του ο Πέτρος κοιμόταν φρουρούμενος από στρατιώτες και δεμένος με αλυσίδες. Ξαφνικά στο κελλί του Πέτρου εμφανίστηκε άγγελος σταλμένος από τον Κύριο, ο οποίος τον ξύπνησε και του ζήτησε να σηκωθεί. Μόλις ακούστηκαν τα λόγια του αγγέλου, οι αλυσίδες έπεσαν από τα χέρια του Αποστόλου, ο οποίος ακολούθησε τον άγγελο και βρέθηκε έξω από την πύλη των φυλακών. Αυτή την αλυσίδα που έπεσε όταν εμφανίστηκε ο άγγελος, οι χριστιανοί τη φύλαξαν και την παρέδιδαν ο ένας στον άλλο για να μη χαθεί, αφού είχε πλέον αποκτήσει θαυματουργικές ιδιότητες και αγιαστική χάρη. Η αλυσίδα έπειτα από χρόνια μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου θεράπευε τους προσκυνητές του ναού του αποστόλου Πέτρου.

Ἀπολυτίκιον

Τὴν Ῥώμην μὴ λιπών, πρὸς ἡμᾶς ἐπεδήμησας, δι’ ὧν ἐφόρεσας τιμίων Ἁλύσεων, τῶν Ἀποστόλων Πρωτόθρονε· ἃς ἐν πίστει προσκυνοῦντες δεόμεθα, ταῖς πρὸς Θεὸν πρεσβείαις σου, δώρησαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.