Ο άγιος μάρτυς Αντίοχος

16η Ιουλίου

Αδελφός του αγίου Πάτωνα, καταγόταν από τη Σεβάστεια της Καππαδοκίας και ήταν ιατρός. Πήγαινε από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χωριό και θεράπευε τους ασθενείς όχι μόνο κατά σώμα αλλά και κατά την ψυχή. Τον συνέλαβε ο ηγεμόνας Αδριανός και τον υπέβαλε σε μια σειρά φρικτών βασανιστηρίων. Τον κρέμασε επάνω σε ένα ξύλο και του ξέσχισε τα πλευρά, κατόπιν τον άφησε μέσα στη φωτιά, έπειτα τον άφησε τροφή στα άγρια θηρία. Από όλα αυτά όμως ο Αντίοχος, με τη θεία χάρη βγήκε σώος. Επειδή με την προσευχή του συνέτριψε τα είδωλα, αποκεφαλίσθηκε. Ο δήμιος που τον αποκεφάλισε, ο Κυριακός, είδε να τρέχει από το λαιμό του γάλα αντί για αίμα. Τότε και αυτός με θάρρος ομολόγησε τον Χριστό και αποκεφαλίστηκε επί τόπου.