Ο άγιος μεγαλομάρτυς Πλάτων

18η Νοεμβρίου

Γεννήθηκε τον 3ο αιώνα μ.Χ. στην Άγκυρα της Μικράς Ασίας. Διακρινόταν για τη χριστιανική πίστη του και για τη φιλανθρωπική δράση του. Πράγματι, κήρυττε με ζήλο τη χριστιανική πίστη, ενώ παράλληλα μοίραζε την περιουσία του στους φτωχούς. Όταν πληροφορήθηκε τη δράση του ο ηγεμόνας Αγριππίνος, διέταξε να συλλάβουν τον Πλάτωνα και να τον οδηγήσουν μπροστά του ώστε να τον ανακρίνει ο ίδιος. Ο Άγιος με παρρησία ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό ενώπιον του ηγεμόνα, ο οποίος κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να πείσει τον Άγιο να αρνηθεί την πίστη του. Του παρουσίασε μάλιστα και την όμορφη ανιψιά του και του είπε ότι, αν εγκατέλειπε τη χριστιανική πίστη, θα του την έδινε σύζυγο. Ο Αγριππίνος, αφού συνειδητοποίησε πως ούτε οι απειλές του, αλλά ούτε και οι κολακείες του μπορούσαν να κλονίσουν την πίστη του Πλάτωνα, διέταξε να τον βασανίσουν. Πράγματι, οι δήμιοι αφού χτύπησαν με μαστίγιο τον Άγιο τον έδεσαν σε πυρακτωμένο κρεβάτι και στη συνέχεια του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια τις σάρκες. Έπειτα από πολλά βασανιστήρια οι ειδωλολάτρες αποκεφάλισαν τον άγιο Πλάτωνα, ο οποίος ανέβηκε στεφανηφόρος στην ουράνια Βασιλεία.

Ἀπολυτίκιον τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ

Ἐν προσευχαῖς γρηγορῶν, ταῖς τῶν θαυμάτων ἐργασίαις ἐγκαρτερῶν, ἐπωνυμίαν ἐκτήσω τὰ κατορθώματα· ἀλλὰ πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, Πάτερ Γρηγόριε, φωτίσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν, μή ποτε ὑπνώσωμεν, ἐν ἁμαρτίαις εἰς θάνατον.