Ο άγιος Ανανίας

 

Απόστολος από τους Ο΄ (70)

1η Οκτωβρίου

Ο άγιος απόστολος Ανανίας καταγόταν από τη Δαμασκό της Συρίας. Η δύναμη της πίστης του και ο άμεμπτος βίος του εκτιμήθηκαν από τον Θεό, ο οποίος με όραμα του ανέθεσε να βρει τον Σαύλο, που δίωκε ανελέητα τους χριστιανούς, και να τον καθοδηγήσει στη χριστιανική θρησκεία. Πράγματι, ο Ανανίας υπάκουσε, αναζήτησε τον Σαύλο και με τη διδασκαλία του του έδειξε το δρόμο της αλήθειας. Ο Σαύλος βαπτίστηκε, έλαβε το όνομα Παύλος και έγινε ο Απόστολος των Εθνών. Κατά την παράδοση ο Ανανίας διετέλεσε πρώτος επίσκοπος της Δαμασκού. Κήρυξε το Ευαγγέλιο, οδήγησε πλήθος ειδωλολατρών στο δρόμο του Θεού και θεράπευσε πολλούς αρρώστους. Όμως, ο θόρυβος που δημιούργησε η αποστολική του δράση έκανε τον ηγεμόνα Λουκιανό να τον συλλάβει. Χρησιμοποίησε πολλούς και ποικίλους τρόπους για να αλλαξοπιστήσει ο Ανανίας. Αλλά ο Ανανίας έμεινε αμετακίνητος στα χριστιανικά του φρονήματα. Τότε ο Λουκιανός τον μαστίγωσε με νεύρα βοδιών. Έπειτα, με σιδερένια νύχια του ξέσχισε τα πλευρά και έκαψε τις πληγές του με αναμμένες λαμπάδες. Τελικά, οδηγήθηκε έξω από την πόλη και λιθοβολήθηκε.

Ἀπολυτίκιον

Ἀπόστολε, ἅγιε Ἀνανία, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Ὡς ἔμπλεως χάριτος, τοῦ Τρισηλίου φωτός, τὸ σκεῦος ἐφώτισας, τῆς ἐκλογῆς τοῦ Χριστοῦ, Ἀνανία Ἀπόστολε· ὅθεν ἀνακηρύξας, εὐσεβείας τὸν λόγον, ἄθλοις ἐβεβαιώσω, τὴν σωτήριον χάριν· δι’ ἧς τοῖς σὲ εὐφημοῦσι, δίδου τὰ πρόσφορα.