Ο προφήτης Ηλίας

ο Θεσβίτης

20η Ιουλίου

Ο προφήτης Ηλίας ήταν γιος του Σωβάκ και καταγόταν από τη Θέσβη (9ος αι. π.Χ.), γι’ αυτό και ονομάστηκε Θεσβίτης. Κατοικούσε στη γη Γαλαάδ, ανήκε στη φυλή των Ααρών και έζησε στα χρόνια του βασιλιά Αχαάβ. Από τη γέννησή του κιόλας, προμηνύθηκε η θαυμαστή του πορεία. Ο πατέρας του είδε θείο όραμα, όταν γεννήθηκε ο Ηλίας: δυο λευκοφορεμένοι άνδρες σπαργάνωσαν το γιο του με φωτιά, του έδωσαν να φάει φλόγα και τον ονόμασαν Ηλία! Ο Σωβάκ τότε πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου οι ιερείς, ερμηνεύοντας το όραμα, του ανακοίνωσαν ότι ο γιος του θα γίνει Προφήτης και κριτής του Ισραήλ. Πράγματι, ο Ηλίας άσκησε το προφητικό του αξίωμα με ζήλο και διακρίθηκε για την φλογερή ψυχή του και την πνευματική του καθαρότητα. Φορούσε μηλωτή (δέρμα προβάτου). Έλαβε την προσωνυμία Ζηλωτής. Υπήρξε Προφήτης πολύ δραστήριος, με φλογερή ψυχή και καρδιά τολμηρή, άξιος αντιπρόσωπος του Θεού.

Άσκησε δριμύτατο έλεγχο στον ασεβή βασιλέα Αχαάβ και στη γυναίκα του Ιεζάβελ, προαναγγέλοντας σε αυτούς ανομβρία για τρισήμιση χρόνια. Ύστερα αποχώρησε σε ερημική κοιλάδα κοντά στο χείμαρρο Χορράθ, όπου τρεφόταν με τροφή, που του προσκόμιζαν κοράκια. Στα Σάρεπτα πλήθυνε το ελάχιστο αλεύρι και λάδι της φτωχής χήρας, που τον φιλοξένησε στο σπίτι της και ανέστησε, με την προσευχή του, το πεθαμένο παιδί της. Κατέκαψε επίσης τους 100 ανθρώπους, που έστειλε ο βασιλιάς Οχοζίας, τους οποίους μετά ανέστησε. Μετά τη λήξη της ανομβρίας κάλεσε στο όρος Κάρμηλο τον βασιλιά Αχαάβ και τους ιερείς του Βάαλ και τους καταντρόπιασε κατεβάζοντας με την προσευχή του τρεις φορές φωτιά από τον ουρανό, κάνοντας τους Ισραηλίτες να αναφωνήσουν “αληθώς Κύριος ο Θεός, Αυτός ο Θεός”! Διωγμένος και πάλι από την Ιεζάβελ κατέφυγε στο όρος Σινά (Χωρήβ), όπου εμφανίστηκαν σε αυτόν ο Θεός «εν οράματι» και του έδωσε εντολή να επιστρέψει στο βασίλειο του Ισραήλ και να χρίσει τον Ελισσαίο Προφήτη. Προανήγγειλε το θάνατο του Αχαάβ και την καταστροφή του οίκου του. Έχρισε διάδοχό του τον Ελισσαίο και διέσχισε τον Ιορδάνη χωρίζοντας τα νερά του στα δύο με τη μηλωτή του. Ενώ συνομιλούσε με τον Ελισσαίο αρπάχτηκε ξαφνικά από πύρινο άρμα και αναλήφθηκε «ως εις ουρανόν», όπου τον μετέθεσε ζωντανό ο Θεός όπως και τον Ενώχ. Είναι εκείνος, που στη Μεταμόρφωση του Χριστού στάθηκε δίπλα Του, μαζί με το Μωυσή. Όλα αυτά δείχνουν με πόσο ζήλο υπηρέτησε ο Ηλίας το θέλημα του Θεού. Η μνήμη της πυρφόρου αναβάσεως εις ουρανούς του ενδόξου προφήτη Ηλία του Θεσβίτη εορτάζεται στις 20 Ιουλίου.

Αναφέρει η Αγία Γραφή: “Και έλαβεν Ηλίας την μηλωτήν αυτού και είλησεν αυτήν και επάταξεν εν αυτή τα ύδατα…” (Δ΄ Βασιλ. Κεφ. Β΄, 8), για αυτό θεωρείται ο προστάτης των γουναράδων. Επίσης ο προφήτης Ηλίας θεωρείται ο προστάτης των μετεωρολόγων καθώς η Αγία Γραφή αναφέρει μεταξύ άλλων: “… Και Ηλιού ανέβη επί τον Κάρμηλον… και ηύξατο προς Κύριον. Και ο ουρανός συνεσκότασεν εν νεφέλαις και πνεύματι και εγένετο υετός μέγας” (Γ΄ Βασιλ. Κεφ ΙΗ΄ 41-45).

Ἀπολυτίκιον

Ὁ ἔνσαρκος ἄγγελος, τῶν Προφητῶν ἡ κρηπίς, ὁ δεύτερος Πρόδρομος τῆς παρουσίας Χριστοῦ, Ἠλίας ὁ ἔνδοξος, ἄνωθεν καταπέμψας, Ἑλισσαίῳ τήν χάριν, νόσους ἀποδιώκει καὶ λεπροὺς καθαρίζει· διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτὸν βρύει ἰάματα.