Ο όσιος Γρηγόριος

ο Δεκαπολίτης

20η Νοεμβρίου

Ο άγιος Γρηγόριος έζησε στα δύσκολα χρόνια της εικονομαχίας (9ος αι. μ.Χ.). Καταγόταν από τη Δεκάπολη της Ισαυρίας ή την Ειρηνούπολη της Δεκαπόλεως κατ’ άλλους. Γεννήθηκε από γονείς ευσεβείς, τον Σέργιο και τη Μακαρία, οι οποίοι τον ανέθρεψαν σύμφωνα με τις αρχές του Ευαγγελίου. Έπειτα από πίεση των γονιών του ο Γρηγόριος νυμφεύθηκε. Όμως η ψυχή του επιθυμούσε τον ασκητικό βίο και γι’ αυτό εγκατέλειψε την οικία του και αποσύρθηκε σε ερημικό μέρος, όπου υποβλήθηκε στην εγκράτεια προκειμένου να φτάσει σε ηθική τελείωση. Περιπλανήθηκε σε διάφορους τόπους δίνοντας σκληρούς αγώνες κατά των εικονομάχων βασιλέων. Για το ζήλο που επέδειξε υπερασπιζόμενος τις εικόνες αλλά και για τις αρετές του, τιμήθηκε από τον Θεό με το χάρισμα να επιτελεί θαύματα. Έπειτα από πολλές περιπλανήσεις του σε Ανατολή και Δύση, όπου μαχόταν για την αποκατάσταση των ιερών εικόνων και με τη δύναμη της πίστης του θεράπευσε πολλούς ασθενείς, κατέληξε στον Όλυμπο. Στον τόπο αυτό ο Άγιος αρρώστησε βαριά και εξασθένησε πολύ. Στη συνέχεια, πήγε στην Κωνσταντινούπολη όπου παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο (816 μ.Χ.) με υπομονή και ταπείνωση, αφήνοντας πλούσιο συγγραφικό έργο.

Ἀπολυτίκιον τοῦ ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Δεκαπολίτου καὶ τοῦ ἁγίου Πρόκλου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

Ὁ θεός τῶν Πατέρων ἡμῶν, ὁ ποιῶν ἀεὶ μεθ’ ἡμῶν, κατὰ τὴν σὴν ἐπιείκιαν, μὴ αποστήσης τὸ ἒλεός σου ἀφ’ ἡμῶν, ἀλλά ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις, ἐν εἱρήνη κυβέρνησον τὴν ζωὴν ἡμῶν.