Η οσία Ματρώνα

η Χιοπολίτισσα

20η Οκτωβρίου

Ονομαζόταν Μαρία και γεννήθηκε στο χωριό Βολισσός της Χίου από γονείς ευσεβείς και πλουσίους, τον Λέοντα και την Άννα. Έξι άλλες αδελφές της Μαρίας, μεγαλύτερές της, παντρεύτηκαν η μία μετά την άλλη, περιζήτητες νύφες για την ομορφιά, την ανατροφή και για την καλή τους προίκα. Η μικρότερη αφοσιώθηκε στη μελέτη των θείων και ασχολήθηκε θερμά με φιλανθρωπικά καθήκοντα. Έτσι, θέλησε να ακολουθήσει άλλο δρόμο.

Η τακτική επαφή της με τις καλόγριες των γυναικείων μοναστηριών του νησιού έκανε την Μαρία να ποθήσει την αγνή μοναχική ζωή. Αλλ’ η αγάπη προς τους γονείς της, τη συγκρατούσε στο πατρικό της σπίτι. Όταν όμως αυτοί πέθαναν, η Μαρία δοκίμασε τη μοναχική ζωή κοντά σε μια ευσεβή χήρα, που ασκήτευε με τις δύο θυγατέρες της. Μετά από αυτή τη μοναχική εμπειρία αποφάσισε να προσχωρήσει στις μοναχικές τάξεις. Εκάρη λοιπόν μοναχή και μετωνομάστηκε Ματρώνα. Η διαγωγή της μέσα στη μικρή αδελφότητα ήταν άριστη. Η διάθεσή της πάντοτε αγαθή, φιλάδελφη, ταπεινή και εγκάρδια. Μάλιστα από τα έσοδα της πώλησης της περιουσίας της, κτίστηκε κοντά στο μοναστήρι ωραιότατος ναός.

Μετά από κάποιο χρόνο πέθανε η γυναίκα που κοντά της η Ματρώνα γυμνάστηκε στην πνευματική ζωή. Τότε, όλες οι μοναχές από κοινού, εξέλεξαν ηγουμένη, παρά τη θέλησή της, τη Ματρώνα. Υπό τις οδηγίες της η αδελφότητα ζούσε με πολλή εγκράτεια, υπακοή και ευσέβεια. Το 1462 μ.Χ. η Ματρώνα πέθανε, αφού έζησε ζωή πραγματικά αγία.

Ἀπολυτίκιον

Χριστοῦ τοῖς ίχνεσιν, ακολουθήσασα, κόσμου τερπνότητα, Ὁσία έλιπες, καὶ ἐμιμήσω ἐν σαρκί, Ἀγγέλων τὴν πολιτείαν· ὅθεν ταῖς τοῦ Πνεύματος, δωρεαῖς καταφαίδρυνας, τὴν ἐνεγκαμένην σε, νῆσον Χίον πανεύφημε, διὸ χαρμονικῶς ἐκβοᾷ σοι· χαίροις Ματρῶνα πανολβία.