Ο όσιος Τιμόθεος

ο εν Συμβόλοις

21η Φεβρουαρίου

Ήταν μοναχός πνευματέμφορος, με μεγάλη καθαρότητα ζωής από νεαρή ηλικία, ξένος προς τους μολυσμούς της ψυχής και του σώματος. Επίσης, ήταν χαρακτήρας ευθύς, ειλικρινής, συμπαθητικός, ελεύθερος. Χωρίς φανατισμούς, χωρίς καυχήσεις ότι νήστευε, χωρίς αλαζονείες ότι έκανε αγρυπνίες και εγκράτεια. Γεμάτος απλότητα, ταπεινοφροσύνη, επιείκεια και συγκατάβαση. Έκρινε τον εαυτό του με αυστηρότητα και τους άλλους με αγαθότητα.

Ο όσιος Τιμόθεος, βαδίζοντας το μοναχικό δρόμο, έμεινε παρθένος στην ψυχή και στο σώμα, για να εξυψωθεί και να μεγαλουργήσει. Έζησε απομακρυσμένος από τα κοσμικά, σε ερήμους και όρη, τρέφοντας την ψυχή του με τη θεία πίστη και το πνεύμα του με το λόγο του Θεού. Για τις αρετές του αυτές δέχτηκε από τον Θεό τη χάρη να επιτελεί θαύματα χωρίς βέβαια να υπερηφανεύεται γι’ αυτό. Μάλιστα, θεράπευσε δαιμονισμένους και πολλούς άλλους ασθενείς. Ο ίδιος έλεγε: «Γιατί να υπερηφανευθώ; Ο Θεός μού το χάρισε όχι για τη δική μου αρετή, αλλά για την προς εσάς αγάπη Του. Έπειτα, ο Κύριος μας το είπε ότι δε σημαίνει τίποτε το να κάνουμε θαύματα. Αλλά το παν είναι με την πίστη μας και τη μετάνοια και την τήρηση των εντολών του Ευαγγελίου να γράψουμε τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής».

Ο όσιος Τιμόθεος κοιμήθηκε εν ειρήνη.

Ἀπολυτίκιον

Φερωνύμως τιμήσας Θεὸν Τιμόθεε, διὰ ζωῆς ἐναρέτου ἀπὸ παιδὸς ὡς σοφός, ἐτιμήθης παρ’ αὐτοῦ ἀξίως Ὅσιε· τῶν γὰρ ἐνθέων δωρεῶν, σκεῦος ὤφθης ἱερόν, παρέχων ἑνὶ ἑκάστῳ, πολυτελεῖς χορηγίας, πρὸς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.