Ο άγιος Θωμάς

 

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

21η Μαρτίου

Πρόκειται για το Θωμά τον Α΄, που διαδέχτηκε τον Πατριάρχη Κυριακό στις 23 Ιανουαρίου του 607 μ.Χ. Διακρίθηκε από νωρίς για την αρετή του, την ευλάβεια και τη δύναμη του πνεύματός του. Για το λόγο αυτό ο Θωμάς χειροτονήθηκε διάκονος της Μεγάλης Εκκλησίας και προήχθη σε Σακελλάριο από τον προκάτοχο του Κυριάκου, Ιωάννη το Νηστευτή. Η υπόληψη και η εκτίμηση του αγνού εκείνου άνδρα προς τον Θωμά, αποτελεί την καλύτερη μαρτυρία της ευσέβειας και της υπόλοιπης αρετής του. Μετά την κοίμηση του Ιωάννη και στη συνέχεια του διαδόχου του Κυριάκου, χειροτονήθηκε πατριάρχης και παρέμεινε στο θρόνο για τρία χρόνια. Το διάστημα αυτό καθοδήγησε το ποίμνιό του με αφοσίωση και αγωνίσθηκε παράλληλα ενάντια στους αιρετικούς.

Ο Πατριάρχης Θωμάς Α΄ έκτισε στο Πατριαρχείο, που ήταν κοντά στην αγία Σοφία, τον μέγα τρίκλινο, που από το όνομά του ονομάστηκε «Θωμαΐτης». Από κάτω του ήταν η βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου. Στην αγνότητα και την φιλευσπλαχνία της προσωπικής του ζωής, πρόσθεσε τη δόξα του αγωνιστή και ακοίμητου φύλακα της ορθόδοξης αλήθειας. Αφού ολοκλήρωσε το ηθικό και πνευματικό του έργο, εξεδήμησε εν ειρήνη προς Κύριον. Πέθανε την 20η Μαρτίου του 610 μ.Χ. και κηδεύτηκε την 22α του ίδιου μήνα, ημέρα Κυριακή.