Μνήμη της Β’ Οικουμενικής Συνόδου

στην Κωνσταντινούπολη

22α Μαΐου

Συγκροτήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 381 μ.Χ. με πρωτοβουλία του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου. Τη Σύνοδο αυτή αποτελούσαν 150 Πατέρες με πρόεδρο τον Αρχιεπίσκοπο Αντιοχείας Μελέτιο. Το θέμα της Συνόδου ήταν η εξέταση της διδασκαλίας του Μακεδόνιου, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως (355 – 369 μ.Χ.), και των οπαδών του, που θεωρούσαν το 3ο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, κτίσμα. Οι Πατέρες της Συνόδου καταδίκασαν και αναθεμάτισαν την κακόδοξη αυτή διδασκαλία και συγχρόνως συμπλήρωσαν το Σύμβολο της Πίστεως της Α’ Οικουμενικής Συνόδου που είχε γίνει στη Νίκαια ως εξής: “και εις το Πνεύμα το Άγιον, το κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών” κ.λπ.