Εύρεση ιερών λειψάνων των εν τοις Ευγενίου
ευρεθέντων

αγίων μαρτύρων και αποστόλων

22η Φεβρουαρίου

Όταν στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης βρισκόταν ο αγιότατος Θωμάς (607-610), σε έναν τόπο που ονομαζόταν Ευγενίου βρέθηκαν τα άγια λείψανα κάποιων μαρτύρων. Ο πατριάρχης φρόντισε ώστε να γίνει η ανακομιδή των λειψάνων με ευλάβεια. Κατά την ανακομιδή των αγίων λειψάνων, που έγινε παρουσία μεγάλου πλήθους, συνέβησαν πολλά θαύματα και η υγεία πολλών νοσούντων αποκαταστάθηκε. Ύστερα από πολλά χρόνια ένας κληρικός, ο Νικόλαος, είδε οπτασία με την οποία του αποκαλύφθηκε πως ανάμεσα στα λείψανα των Αγίων ήταν και αυτά του Ανδρόνικου και της Ιουνίας, οι οποίοι αναφέρονται από τον απόστολο Παύλο στην προς Ρωμαίους επιστολή ως εξής: «Ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνίαν τοὺς συγγενεῖς μου καὶ συναιχμαλώτους μου, οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἵ καὶ πρὸ ἐμοῦ γεγόνασιν ἐν Χριστῷ» (Ρωμ. ιστ΄ 7).