Η Α’ και Β’ εύρεση της τιμίας κεφαλής του αγίου

Ιωάννου του Προδρόμου

24η Φεβρουαρίου

Για πρώτη φορά η κεφαλή του Προδρόμου βρέθηκε στη Μαχαιρούντα, γύρω από το χώρο όπου ήταν το ανάκτορο του Ηρώδη. Αφού η Ηρωδιάδα πήρε την αποτρόπαια ευχαρίστηση να δει επί πίνακι την αιμόφυρτη κεφαλή του γενναίου προμάχου της ηθικής και της αλήθειας, διέταξε να τη θάψουν σε ένα μέρος εκεί κοντά, το οποίο καταπατούσε από καιρό σε καιρό για να ικανοποιήσει το άσβεστο πάντοτε μίσος της. Στον τόπο εκείνο έμεινε θαμμένη, ώσπου την ανακάλυψαν δύο μοναχοί από την Ανατολή που ήρθαν στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσουν τον τάφο του Χριστού, στους οποίους επανειλημμένα φάνηκε σε όνειρο ο Πρόδρομος. Από τους μοναχούς αυτούς την παρέλαβε ένας ευσεβής κεραμέας και την έφερε στην Έμεσα της Συρίας. Πριν από το θάνατό του την άφησε στην αδερφή του δίνοντάς της την παραγγελία να μην τη φανερώσει σε κανέναν, παρά μόνο να την τιμά και να την προσκυνά.

Στη συνέχεια, η κεφαλή πέρασε διαδοχικά σε πολλούς άλλους. Βρέθηκε πάλι επί αυτοκράτορα Ουαλεντινιανού Γ΄(425-455). Τελευταία περιήλθε σε κάποιον αρειανό ιερομόναχο, ο οποίος διαμένοντας σε σπήλαιο την καπηλευόταν αποδίδοντας στην αίρεσή του τις ιάσεις που ενεργούσε η τίμια κεφαλή. Όταν οι Ορθόδοξοι έδιωξαν από το σπήλαιο τον αιρετικό ιερομόναχο, κατά θεία οικονομία η κεφαλή έμεινε εκεί κρυμμένη. Μετά από θεία αποκάλυψη βρέθηκε για δεύτερη φορά η τίμια κάρα του Προδρόμου «εν υδρία» και από τον επίσκοπο της Έμεσας Ουράνιο (431) «εἰσήχθη ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ πολλὰς ἰάσεις καὶ θαύματα ἐνεργήσασα». Η Σύναξη της εύρεσης της τιμίας κεφαλής του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου τελούνταν στο προφητείο του στην περιοχή Φωρακία.

Ἀπολυτίκιον

Ἐκ γῆς ἀνατείλασα ἡ τοῦ Προδρόμου κεφαλή, ἀκτῖνας ἀφίησι τῆς ἀφθαρσίας, πιστοῖς τῶν ἰάσεων, ἄνωθεν συναθροίζει, τὴν πληθὺν τῶν Ἀγγέλων, κάτωθεν συγκαλεῖται τῶν ἀνθρώπων τὸ γένος, ὁμόφωνον ἀναπέμψαι, δόξαν Χριστῷ τῷ Θεῷ.