Η οσιομάρτυς Φεβρωνία

25η Ιουνίου

Ενώ ήταν ακόμη 17 ετών, επέλεξε τον δρόμο της ασκητείας και αποσύρθηκε σε μοναστήρι, όπου ηγουμένη ήταν η θεία της Βρυένη. Η Φεβρωνία διακρίθηκε ανάμεσα στις υπόλοιπες αδελφές, για τη σύνεσή της και τον ζήλο, τον οποίο επεδείκνυε στις μοναστικές ασκήσεις. Κάποια μέρα ένα στρατιωτικό σώμα ειδωλολατρών, που καταδίωκε χριστιανούς, με επικεφαλής το Σελήνο, έφτασε στο μοναστήρι, όπου ησύχαζε η Φεβρωνία. Οι μοναχές πρόλαβαν να εγκαταλείψουν τη μονή, αλλά η Αγία ήταν άρρωστη και δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Έτσι η Φεβρωνία συνελήφθη, μαζί με τις συνασκήτριές της Βρυένη και Θωμαΐδα. Η Αγία, αφού απέρριψε πρόταση του Σελήνου να νυμφευτεί τον ανιψιό του, βασανίστηκε και θανατώθηκε

Ἀπολυτίκιον

Ὡς τῆς ἀσκήσεως, ῥόδον ἡδύπνευστον, ὀσμὴν ἀθλήσεως, τῷ κόσμῳ ἔπνευσας, εἰς ὀσμὴν μύρων τοῦ Χριστοῦ, δραμοῦσα ἀσχέτῳ πόθῳ· ὅθεν ὡς Παρθένον σὲ, καὶ Ὁσίαν καὶ Mάρτυρα, θαυμαστῶς ἐδόξασε, Φεβρωνία ὁ Κύριος· ᾧ πρέσβευε ὑπέρ τῶν βοώντων· χαῖρε σεμνὴ Ὁσιομάρτυς.