Η φυγή στην Αίγυπτο της Υπεραγίας Θεοτόκου

26η Δεκεμβρίου

Όταν οι Μάγοι προσκύνησαν τον Χριστό, αναχώρησαν για την πατρίδα τους χωρίς να περάσουν από το βασιλιά Ηρώδη. Τότε άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε σε όνειρο στον Ιωσήφ και του είπε να πάρει το παιδί με τη μητέρα Του και να φύγουν στην Αίγυπτο. Πήγαν, λοιπόν, στην Αίγυπτο και έμειναν εκεί, μέχρι που πέθανε ο Ηρώδης, για να επαληθευθεί έτσι εκείνο που ελέχθη διά του προφήτου Ωσηέ: «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον υιόν μου». Μετά τη φυγή του Κυρίου στην Αίγυπτο, ο Ηρώδης έστειλε στρατιώτες και θανάτωσαν όλα τα παιδιά που ήταν στη Βηθλεέμ και τα περίχωρά της από ηλικίας δύο ετών και κάτω, διότι τόσο είχε υπολογίσει την ηλικία του Χριστού, τον οποίο φοβόταν ότι θα του έπαιρνε τη βασιλεία. Επίσης, η φυγή του Κυρίου στην Αίγυπτο, κατά τον άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, φράσσει και τα στόματα των αιρετικών. Διότι, όπως λέει, αν δεν έφευγε ο Κύριος και φονευόταν από τον Ηρώδη, θα είχε εμποδιστεί η σωτηρία των ανθρώπων. Αν πάλι Τον συνελάμβαναν και δεν φονευόταν, θα έλεγαν πολλοί ότι δεν φόρεσε ανθρώπινη σάρκα, αλλά μόνο κατά φαντασίαν. Έπειτα, η φυγή φανερώνει ότι τίποτε δεν μπορεί να ματαιώσει τα σχέδια του Θεού.