Ο άγιος Κάρπος

Απόστολος από τους Ο’ (70)

26η Μαΐου

Έζησε στα χρόνια του βασιλιά Νέρωνα (52 μ.Χ.) και συναριθμείται μεταξύ των 70 μαθητών του Κυρίου. Ήταν συνεργάτης του απ. Παύλου και από ό,τι μαθαίνουμε από τη Β’ προς Τιμόθεον επιστολή (δ’ 13), εργάστηκε για τη διάδοση του Ευαγγελίου στην Τρωάδα. Έπειτα έγινε επίσκοπος στη Βάρνα της Θράκης, όπου με την αγία ζωή του και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος υπήρξε θαυμαστός οδηγός για το ποίμνιό του και φώτισε με τις θείες διδασκαλίες του όλη την επικράτεια της επισκοπής του. Στο έργο του ο Κάρπος υπέστη πολλούς πειρασμούς και θλίψεις, που τις αντιμετώπισε με μεγάλη γενναιότητα και υπομονή. Δε φοβόταν τους πόνους και τις κακοπάθειες, αλλά έμπαινε δυναμικά στη μάχη χωρίς να υπολογίζει το θυμό και την οργή των τυράννων. Επιτέλεσε μέγιστα θαύματα, θεράπευσε και βοήθησε χιλιάδες ανθρώπους και αγωνίστηκε δυναμικά ενάντια στους αιρετικούς. Προσείλκυσε ολόκληρες πόλεις και λαούς στην πίστη του Χριστού και μάλιστα, μέσω του Αγίου Βαπτίσματος, ξεχώριζε τους πιστούς από τους άπιστους. Έτσι, εξόργισε τους ειδωλολάτρες άρχοντες οι οποίοι άρχισαν να τον πολεμούν με μένος. Εκείνος όμως, ακλόνητος, δε δείλιασε στιγμή από την οργή τους και συνέχισε να κηρύττει με θέρμη τη χριστιανική αλήθεια. Η υπομονή και η ευλάβειά του ήταν τόση, που συνήθιζε να λέει: “Εφόσον είστε μέσα στον κόσμο, θα έχετε θλίψη!” Ο Άγιος Κάρπος γνώριζε και διακήρυττε ότι ο δρόμος για την ένωση με τον Θεό δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Αντίθετα, χρειάζονται δοκιμασίες και αγώνες. Ο Κάρπος πέθανε ειρηνικά, φωτίζοντας με το παράδειγμά του πολλούς ανθρώπους. Θαυματουργεί καθημερινά διά του αγίου λειψάνου του.

Ἀπολυτίκιον

Θείας χάριτος, τῇ κοινωνίᾳ, ἐκοινώνησας, δεσμῶν τῷ Παύλῳ, θεομακάριστε Κάρπε Ἀπόστολε, καὶ κοινωνοὺς θείας δόξης ἀνέδειξας, τοὺς δεξαμένους τὸ φέγγος τῶν λόγων σου. Ὅθεν πρέσβευε, Χριστῷ τῷ Θεῷ, πανεύφημε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.