Ο άγιος νεομάρτυς Γεώργιος

 

από τη Σόφια

26η Μαρτίου

Ο άγιος Γεώργιος καταγόταν από τη Σόφια της Βουλγαρίας. Κάποτε βρέθηκε στην Αδριανούπολη της Θράκης. Εκεί πήγε σε κάποιον Αγαρηνό τοξοποιό για να φτιάξει το τόξο του. Σε κάποια στιγμή όμως ο Αγαρηνός τοξοποιός έβρισε τον Χριστό και ο Γεώργιος με δυνατή φωνή του είπε ότι «μέγας μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός ο Θεός ημών…». Αυτό άκουσαν οι εκεί παρευρισκόμενοι Τούρκοι, όρμησαν πάνω του και τον χτύπησαν σκληρά. Κατόπιν τον οδήγησαν στον ηγεμόνα, αλλά και εκεί ο γενναίος Γεώργιος ομολόγησε τον Χριστό. Τότε ακολούθησε μια σειρά φρικτών βασανιστηρίων και αυστηρής απομόνωσης. Κατόπιν, με υποσχέσεις και κολακείες προσπάθησαν να κάμψουν το φρόνημά του, αλλά και πάλι ο Γεώργιος, που ήταν εγγράμματος, με εύστοχες απαντήσεις ομολογούσε τον Χριστό, Θεό αληθινό. Τελικά την Μ. Τρίτη, στις 26 Μαρτίου 1437 μ.Χ., τον έκαψαν ζωντανό και έτσι πήρε το στεφάνι του μαρτυρίου. Ήταν σε ηλικία 30 χρονών.