Ο όσιος Νίκων

ο “Μετανοείτε”

26η Νοεμβρίου

Καταγόταν από τον Πόντο και ήταν γιος αξιωματούχου (10ος αι μ.Χ.). Περιερχόταν όλη την Ανατολή κηρύσσοντας τη μετάνοια. Από το «Μετανοείτε», που ήταν βασικό στοιχείο του κηρύγματός του, έλαβε την προσωνυμία Νίκων ο «Μετανοείτε». Στην Κρήτη εργάστηκε μαζί με τον Αθανάσιο τον Αθωνίτη για τη διάδοση του χριστιανισμού μεταξύ των Σαρακηνών και των εξισλαμισμένων Κρητών. Ύστερα επιχείρησε μακρές ιεραποστολικές πορείες στην Πελοπόννησο, τη Στερεά και τα κοντινά νησιά. Στο τέλος, εγκαταστάθηκε στη Σπάρτη. Εκεί αγωνίστηκε εναντίον των Ιουδαίων και έκτισε ναό στο όνομα του Σωτήρα Χριστού και μεγαλοπρεπές μοναστήρι, όπου βρίσκεται ο τάφος του. Είναι ο πολιούχος Άγιος της Σπάρτης.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’ Θείας πίστεως

Χαίρει ἔχουσα ἡ Λακεδαίμων, θείαν λάρνακα, τῶν σῶν λειψάνων, ἀναβρύουσαν πηγὰς τῶν ἰάσεων, καὶ διασῴζουσαν πάντας ἐκ θλίψεων, τοὺς σοὶ προστρέχοντας Πάτερ ἐκ πίστεως. Νίκων ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.