Ο άγιος μάρτυς Ειρήναρχος

και οι συν αυτώ επτά άγιες γυναίκες

28η Νοεμβρίου

Γεννήθηκε ειδωλολάτρης στην πόλη Σεβάστεια, όταν βασιλιάς ήταν ο Διοκλητιανός. Ήταν δήμιος. Όταν κάποτε βασανίζονταν επτά χριστιανές γυναίκες, φωτίστηκε η ψυχή του από τη χάρη του Θεού και ομολόγησε τον Χριστό. Τον έριξαν σε λίμνη και σε αναμμένο καμίνι, αλλά έμεινε αβλαβής. Γι’ αυτό τον αποκεφάλισαν μαζί με τον πρεσβύτερο Ακάκιο, ο οποίος τον βάπτισε.

Ἀπολυτίκιον

Eἰρήνης τὸν πρύτανιν, ὁμολογήσας πιστῶς, τῆς πλάνης τὸν τάραχον, κατέλιπες νουνεχῶς, θεόφρον Εἰρήναρχε· ὃθεν δι᾽ ὕδατος τε, καὶ πυρὸς ὡς διῆλθες, ἔβης τροπαιοφόρος, πρὸς οὐράνιον λῆξιν, εἰρήνην καὶ σωτηρίαν, πᾶσιν αἰτούμενος.