Ο άγιος Διάδοχος

Επίσκοπος Φωτικής

29η Μαρτίου

Έζησε τον 5ο αιώνα μ.Χ. και αναδείχτηκε επίσκοπος της μεγάλης τότε ηπειρωτικής πόλης Φωτικής, που τα ερείπιά της βρίσκονται κοντά στη σημερινή Παραμυθιά. Διακρίθηκε ως πολέμιος των αιρέσεων και μάλιστα του μονοφυσιτισμού, ως οργανωτής του μοναχικού βίου και ως συγγραφέας. Το κύρος του αγίου Διαδόχου αμέσως μετά την κοίμησή του υπήρξε μεγάλο, κυρίως χάρη στα πολυάριθμα θεολογικά του συγγράματα από τα οποία σώθηκαν ελάχιστα. Το πιο γνωστό, το οποίο άσκησε μεγάλη επίδραση στη μεταγενέστερη ασκητική και μυστική θεολογία, λέγεται: “Κεφάλαια Γνωστικά Εκατόν”. Στο έργο αυτό ο Άγιος, ασχολείται με την πνευματική φύση του ανθρώπου, τη δύναμη της αγάπης και της πίστης, την εγκράτεια ως θεμελιώδη αρετή, την θεολογία και την κοινωνία με τον Θεό, τον αγώνα του Χριστιανού και την τελείωσή του.