Η οσιομάρτυς Ανυσία

της Θεσσαλονίκης

30η Δεκεμβρίου

Η αγία Ανυσία έζησε και μαρτύρησε, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Διοκλητιανός. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από οικογένεια πλούσια και ευσεβή. Όταν οι γονείς της απεβίωσαν, η Ανυσία κληρονόμησε μια μεγάλη περιουσία, την οποία διαχειριζόταν με σύνεση. Τα πλούτη της δεν τη μέθυσαν ούτε η ορφάνια της την παρέσυρε. Η ευσέβειά της την έκανε γνωστή στους ειδωλολάτρες. Μια μέρα που η ευσεβής γυναίκα πήγαινε στην εκκλησία, τη σταμάτησε ένας ειδωλολάτρης στρατιώτης, ο οποίος άρχισε να τη σύρει βίαια, για να την οδηγήσει σε ειδωλολατρικό ναό. Η Αγία τού είπε πως δεν θα θυσίαζε στα είδωλα, αφού μόνος και αληθινός Θεός είναι ο Χριστός. Στα λόγια αυτά ο στρατιώτης απάντησε βλασφημώντας τον Θεό και η Ανυσία τον έφτυσε στο πρόσωπο! Τότε αυτός τράβηξε το σπαθί του και τη θανάτωσε.

Ἀπολυτίκιον

Ὁσίως ἀνύσασα τῶν ἀρετῶν τὴν ὁδόν, τῷ Λόγῳ νενύμφευσαι, ὦ Ἀνυσία σεμνή, καὶ χαίρουσα ἤθλησας· αἴγλῃ δὲ ἀπαθείας λαμπρυνθεῖσα μεγάλῃ, ἤστραψας ἐν τῷ κόσμῳ ἀρετῶν λαμπηδόνας· νῦν ἡμῖν ἱλεοῦσε Χριστὸν τὸν Κύριον.