Ο άγιος Φρουμέντιος

Επίσκοπος Αβησσυνίας (Αιθιοπίας)

30η Νοεμβρίου

Μεταβαίνοντας στην Αβησσυνία κατά τους χρόνους του Μ. Κωνσταντίνου, έγινε γνωστός στη βασιλική αυλή και για τη λογιότητά του διορίστηκε σε ανώτερη διοικητική θέση. Χρησιμοποίησε την επιρροή του για την έναρξη διαδόσεως του χριστιανισμού. Επιστρέφοντας έπειτα στην Αλεξάνδρεια, ανακοίνωσε στον τότε αρχιεπίσκοπο Μέγα Αθανάσιο ότι η ιεραποστολή στη χώρα αυτή θα καρποφορούσε. Ο Μ. Αθανάσιος, επιδοκιμάζοντας τον ιερό του ζήλο, του ανέθεσε την ιεραποστολή αυτή αφού τον χειροτόνησε επίσκοπο το 341 μ.Χ. υπό τον τίτλο ‘‘Αξώμης’’. Η ιεραποστολή αυτή, που ανέλαβε ο Φρουμέντιος και ο Αιδέσιος που τον βοηθούσε, έφερε αρκετή καρποφορία.