Ο προφήτης Μαλαχίας

3η Ιανουαρίου

Έδρασε την εποχή του επιφανούς Ιουδαίου Νεεμία, κατά τους χρόνους, δηλαδή, που οι Ιουδαίοι επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ έπειτα από την πολύχρονη αιχμαλωσία τους από τους Βαβυλώνιους. Ο Προφήτης γεννήθηκε στο Σοφερό και ανήκε στη φυλή του Λευί. Το όνομά του, το οποίο στα ελληνικά σημαίνει “άγγελος”, του δόθηκε όχι μόνο για τη σεμνή, άμεμπτη και ηθική ζωή που διήγε, αλλά και επειδή επιβεβαίωνε τις προφητείες του αμέσως άγγελος σταλμένος από τον Θεό. Τον άγγελο του Κυρίου είχαν τη χάρη να βλέπουν μόνο οι άξιοι, αλλά τη φωνή του μπορούσαν να την ακούσουν τόσο οι άξιοι όσο και οι ανάξιοι. Όμως, ακόμα και η όψη του προφήτη Μαλαχία ήταν αγγελική, καθώς η σωματική του εμφάνιση, κατά τη νεαρή του κυρίως ηλικία, ήταν αρμονική. Ο Μαλαχίας δεν δίστασε να επικρίνει τα άνομα και ασεβή έργα του λαού του Ισραήλ, αλλά και των ιερέων του. Με τη θεία χάρη αξιώθηκε να προφητεύσει τον ερχομό του Προδρόμου του Ιησού Χριστού. Ο προφήτης Μαλαχίας μετά την κοίμησή του ενταφιάστηκε στον τόπο των προγόνων του.

Ἀπολυτίκιον

Ἀγγελώνυμον κλῆσιν πλουτίσας ἔνδοξε, ἀγγελομίμητον βίον ἐπολιτεύσω ἐν γῇ, Μαλαχία προφητῶν τὸ ἀκροθίνιον∙ ὅθεν ἀγγέλους ἐσχηκώς, συλλαλοῦντας νοερῶς ἐπλήσθης ἀΰλου δόξης, καὶ τῶν μελλόντων τὴν γνῶσιν διατυπεῖς πρὸς φωτισμὸν ἡμῶν.